Menu Zamknij
WYCENIAMY NIERUCHOMOŚCI

Łódź, Tomaszów Maz., Konstantynów Łódzki, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Brzeziny

OPERATY I WYCENY

Łódź, Tomaszów Maz., Konstantynów Łódzki, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Brzeziny

RZECZOZNAWCA

Łódź, Tomaszów Maz., Konstantynów Łódzki, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Brzeziny

OPERAT DO BANKU

Łódź, Tomaszów Maz., Konstantynów Łódzki, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Brzeziny

Slider

Rzeczoznawca majątkowy w Łodzi – cennik

Świadczę kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych oraz gruntów inwestycyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, instytucji sektora finansowego i publicznego, kancelarii prawnych na terenie województwa łódzkiego.

Rzeczoznawcy majątkowi to osoby posiadające uprawnienia do wykonywania wycen nieruchomości, czyli szacowania wartości nieruchomości. Jej działalnością zawodową jest więc określanie wartości nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi są uprawnieni do sporządzania operatów szacunkowych, czyli dokumentów urzędowych określających wartość danej nieruchomości, na przykład domu, mieszkania, działki budowlanej. Rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez właściwego ministra.
Cennik rzeczoznawcy majątkowego jest uzależniony od wielu czynników jednak zaczyna się od kwoty…

Jakie są uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Poza wykonywaniem wycen nieruchomości rzeczoznawca materialny, majątkowy jest również upoważniony do sporządzania ekspertyz i opracowań. Ekspertyzy i opracowania mogą dotyczyć na przykład:

• skutków finansowych uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
• określania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
• oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
• doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.

Profesjonalne ekspertyzy i opracowania na terenie województwa łódzkiego wykonuje Dagmara Niźnikowska-Przedpełska, będąca  jednym z rzeczoznawców majątkowych z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji.

Cennik usług rzeczoznawcy majątkowego

Lokal mieszkalny – od 600 zł
Dom mieszkalny – od 800 zł
Dom mieszkalny w trakcie budowy – od 900 zł
Działka budowlana – od 600 zł
Działki rolne, leśne – od 700 zł
Działki komercyjne – od 800 zł
Gospodarstwa rolne – od 900 zł
Lokale użytkowe – od 700 zł
Kamienice – cena ustalana indywidualnie
Nieruchomości komercyjne nie wymienione powyżej – cena ustalana indywidualnie

 

Wyceniamy nieruchomości

 

Wycenę nieruchomości przygotowywuję w oparciu o kompleksowe procedury i metody. Zachowuję zasady etyki zawodowej tj. zachowania tajemnicy zawodowej, bezstronności i obiektywności we wszystkich swoich działaniach.

Operat

 

Do każdego operatu szacunkowego podchodzimy indywidualnie, uwzględniając wszystkie czynniki, które mogą wpływać na wynik wyceny.

Rzeczoznawcy majątkowi

 

Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Operat do banku

 

Wykonuję operat czyli autorski dokument urzędowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dla banku określający wartość konkretnej nieruchomości.

O mnie

     Nazywam się Dagmara Niźnikowska-Przedpełska. Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji oraz właścicielką firmy Nieruchomości DNP. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz rynku nieruchomości zarówno na szczeblu prawnym jak i finansowym.

     Uzyskałam uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego nr 7032 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych. Prowadzę działalność zawodową w zakresie określania wartości wszystkich nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Wycena nieruchomości Łódź i okolice

Oferta firmy Nieruchomości DNP obejmuje kompleksową wycenę nieruchomości na obszarze województwa łódzkiego. Wynikiem wyceny wykonanej przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego jest dokument urzędowy, sporządzany w formie pisemnej.

Aby wycena nieruchomości była przeprowadzona prawidłowo należy wykonać cały proces szacowania wartości danej nieruchomości. W jego efekcie powstaje urzędowy dokument, będący potwierdzeniem rzeczywistej wartości nieruchomości. Osobą, która może zgodnie z prawem wykonywać wyceny jest rzeczoznawca.

W jakim celu wykonuje się wycenę nieruchomości?

Jednym z najpopularniejszych celów wykonywania wyceny nieruchomości jest oszacowanie realnej wartości domu czy mieszkania, na którego zakup ma zostać udzielony kredyt hipoteczny przez bank. Wycena każdej nieruchomości może być również wykonana na przykład:

• w celach podatkowych,

• podczas spraw sądowych,

• do ustalenia wysokości odszkodowania.

Oferta obejmuje wycenę wszelkiego rodzaju nieruchomości, na przykład lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntów zabudowanych i niezabudowanych, nieruchomości rolnych, nieruchomości rekreacyjnych, wartości nakładów. 

Profesjonalny operat

Dagmara Niźnikowska-Przedpełska będąc rzeczoznawcą, opiniodawcą majątkowym wykonuje operaty szacunkowe jak również opracowania i ekspertyzy. 

Oferta Nieruchomości DNP obejmuje również operat dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Firma specjalizuje się w wycenie wszystkich rodzajów nieruchomości gruntowych zabudowanych, niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych.