Menu Zamknij

O mnie

Nazywam się Dagmara Niźnikowska-Przedpełska. Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji oraz właścicielką firmy Nieruchomości DNP. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz rynku nieruchomości zarówno na szczeblu prawnym jak i finansowym.

Uzyskałam uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego nr 7032 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych. Prowadzę działalność zawodową w zakresie określania wartości wszystkich nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – Rzeczoznawcy PSRWN. Jako rzeczoznawca majątkowy wykonuję swoje obowiązki zawodowe zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz zgodnie ze standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto sporządzam opracowania i ekspertyzy, które są niezbędne na potrzeby:

  • oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora – opinia o wartości nieruchomości,
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • wyceny nieruchomości występujących jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Zakres działalności:

     Swoją działalnością obejmuję teren województwa łódzkiego a więc takie miejscowości jak: Łódź, Piotrków Trybunalski, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Zgierz, Skierniewice, Radomsko, Kutno, Zduńska Wola, Sieradz, Łowicz, Wieluń, Opoczno, Aleksandrów Łódzki, Ozorków, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Głowno, Łęczyca, Koluszki, Brzeziny, Andrespol, Nowosolna, Brójce, Tuszyn, Pajęczno, Stryków, Rzgów oraz pozostałe miejscowości województwa łódzkiego.

Ogólne informacje

Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców majątkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.).

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane przez właściwego Ministra w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Działalność w zakresie wyceny nieruchomości przez osoby niebędące rzeczoznawcami majątkowymi jest zakazana i grozi karą grzywny w wysokości do 50 000 zł. Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Tytuł “rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa.

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jest to rejestr publicznie dostępny. Można w nim sprawdzić, czy dana osoba posługująca się tytułem zawodowym “rzeczoznawca majątkowy”, rzeczywiście posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy. Opracowania i ekspertyzy mogą dotyczyć:
– rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
– efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
– skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
– oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
– określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
– wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
– wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Uprawnienie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego może uzyskać osoba, która:
– ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo:
– przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
– przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów,
– przeciwko mieniu,
– przeciwko obrotowi gospodarczemu,
– przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
– skarbowe,
– ma wyższe wykształcenie,
– ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
– odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości lub posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości,
– przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdała egzamin.